Včelařský spolek Kobeřice a okolí    z. s.
„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

Vítejte na stránkách VSK a         okolí  z. s.


O nás

       Po dlouholeté zkušenosti s Čsv z. s., se skupina včelařů v Kobeřicích a okolních obcích rozhodla si založit svůj vlastní zapsaný spolek. Tento krok jsme zvažovali dlouhou dobu a neměnící se situace v Čsv nás utvrdila, že jsme se rozhodli správně. Nikoho nechceme a ani nebudeme přemlouvat ať vstoupí k nám. Každý ať se rozhodne sám za sebe, rádi uvítáme včelaře z našeho kraje. Proto jsme si vytvořili možnost, jak bychom se mohli svobodně sdružovat ve společném zájmu v regionu kde žijeme a včelaříme a proto jsme si založili "Včelařský spolek Kobeřice a okolí z.s."  Chceme působit pouze v mikroregionu Hlučínska. Chtěli bychom navázat na historie původního spolku v Kobeřicích. Budeme a chceme vystupovat mezi sebou na bázi rovnosti a slušnosti.  S upřímností věříme a vše tomu nasvědčuje, že nám náš nový spolek bude dobře fungovat. Vše bude záležet pouze na nás a jenom na nás, jaký si spolek vytvoříme. 


S pozdravem jednatel VSK a okolí z. s. Jiří Hymon

Informace zápisu z ustavující schůze VSK a okolí z. s.

Dne 27. 11. 2016 v 18:00 v Kobeřicích na ustanovující schůzi vznikl nový včelařský subjekt, dali jsme mu název "Včelařský spolek Kobeřice a okolí". Svolavatel a zapisovatel byl př. Jiří Hymon.

Do výboru spolku byli zvoleni  Zdeněk Leščinský (předseda), Jiří Hymon (jednatel) , Karel Rumel (pokladník), Ing. Petr Pfleger (místopředseda).

Kontrolorem byl zvolen Ing. Robert Holeček (kontrolór)

Členové spolku byli informováni o dosavadní činnosti přípravného výboru a možnosti výběru a založení účtu. Členský příspěvek byl stanoven na výši 400 Kč/rok. Výbor si rozdělil úkoly a do té doby budou členové výboru komunikovat telefonicky a emailem. Závěrem Jíří Hymon poděkoval přítomným za účast a ustanující schůzi spolku ukončil v 20:00 hodin. 

S pozdravem jednatel VSK a okolí z. s. Jiří Hymon